Motto naší školky

“Všechno, co opravdu potřebuji znát o tom, jak žít, co dělat a jak

vůbec být, jsem se naučil v mateřské škole. Moudrost mě

nečekala na vrcholu hory zvané postgraduál, ale na pískovišti

                            ve školce.”                       

       [R. Fulgham]

Roční přehled měsíčních týdenních témat:

ZÁŘÍ        *        Loučení s létem

    Těšíme se na nové kamarády

    Rodina, aneb jaké je to u nás doma

    Co sklízíme na zahrádce

    Co sklízíme na poli

ŘÍJEN       *       Barevné čarování

    Znaky a barvy podzimu, aneb barevné listí

    Podzimní lesní plody

    Podzimní radovánky, aneb pouštíme draka

    Lesní usínání, aneb návštěva zvířátek v lese

LISTOPAD      *    Co nám prospívá, aneb prevence zdraví

    Lidské tělo, aneb pečujeme o své zdraví

    Lidské smysly, aneb pět našich pomocníků

    Změny počasí, aneb co děláme celý den

    Advent, těšíme se na Mikuláše

PROSINEC       *      Advent, předvánoční čas

    Advent, čas těšení a příprav na Vánoce

    Oslavy Vánoc v MŠ

    Vánoční sen

LEDEN        *        Hrajeme si na  školu

    Radovánky na sněhu, aneb kamarád

    sněhulák

    Zimní sporty, zimní oblečení

    Hračka, aneb připravujeme se k zápisu

ÚNOR      *       Království zimy

    Hudební nástroje se připravují

    Druhy zaměstnání a řemesel

    Karneval, smích a zábava při hrách

    Loučení se zimou

BŘEZEN        *      Máme rádi zvířata

    Návrat stěhovavých ptáků

    Domácí a hospodářská zvířata a jejich

    mláďata

    Za zvířátky do lesa

DUBEN         *      Svátky jara, Velikonoce

    Vítání jara, Velikonoce

    Kniha je můj kamarád

    Slet čarodějnic, Rampušačka

KVĚTEN       *       Svět kolem nás

    Maminka má svátek, co já jí dám

    Rozkvetlá louka

    Ekologie, ochrana životního prostředí

    Olympiáda, aneb cvičíme a hýbeme se

ČERVEN         *        Příroda a cestování

    Veselý týden, aneb oslava Dne dětí

    Voda, aneb život u vody a ve vodě

    Zvířátka v zoo

    Dopravní prostředky, aneb hurá

    na prázdniny

 

 

Náš ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ se jmenuje:

"Zdravý svět v Jeřabince"

Tvorba školního vzdělávacího program pro předškolní výchovu (dále jen ŠVP PV), vychází ze současných podmínek transformace školství, je deklarována v Národním programu rozvoje vzdělávání v České republice (Bílá kniha) a uskutečňována v mezích platné legislativy, v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Zpracování ŠVP PV přímo navazuje na Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV 2004) a obsahuje veškeré náležitosti vycházející z manuálu k přípravě ŠVP PV.

Tento ŠVP PV je vázán na konkrétní podmínky naší mateřské školy, jeho tvorbě předcházela pečlivá analýza vycházející z práce celého týmu MŠ. Zde vyplynula pozitiva i negativa školy a zároveň i její pozici v okolním prostředí – příležitosti, kterých lze využít a případné hrozby, kterých je možno se vyvarovat. 

Náš ŠVP PV umožňuje plnou a pružnou reakci, na konkrétní zájmy dětí a rodičů, na možnosti, přání či požadavky avšak s ohledem na vnitřní organizační záležitosti školy, na platnou legislativu a především s ohledem na bezpečnost dětí. Školní a třídní vzdělávací programy jsou sestaveny takovým způsobem, že zájmy všech dětí jsou rozvíjeny v dostatečném množství podle jejich přání a schopností především v dopoledním programu. Výtvarné, grafomotorické, hudební, pohybové a jiné činnosti jsou součástí  každodenního vzdělávání v rámci programu MŠ, abychom dali možnost rozvoje všem dětem.