Spolupráce s rodiči

  • Třídní schůzky
  • Soutěž o nejhezčího draka
  • Vánoční besídka a vánoční tvoření
  • Besídka pro maminky
  • Slavnostní loučení se školáky a odpoledne plné soutěží a tance