Motto naší školky

“Všechno, co opravdu potřebuji znát o tom, jak žít, co dělat a jak

vůbec být, jsem se naučil v mateřské škole. Moudrost mě

nečekala na vrcholu hory zvané postgraduál, ale na pískovišti

ve školce."

                                               

     [R. Fulgham

Výše úplaty za vzdělávání se stanovuje vždy v konkrétním školním roce směrnicí, kterou vydává ředitelka školy. Zde se stanoví výše, úhrada, doba, osvobození, prominutí či snížení úplaty. Úplata  je vybírána po dohodě se zákonnými zástupci vždy v běžném měsíci společně se stravným.

Poplatky

01.09.2017 00:00
Úplata za vzdělávání 400Kč

 

Poplatky za stravování strávníci 3-6 let strávníci 7-10 let
přesnídávka           7,-Kč           8,-Kč
oběd         16,-Kč         18,-Kč
svačina           7,-Kč           7,-Kč