Poděkování

14.10.2011 12:29

Děkujeme za paněžité či hmotné sponzorské dary následujícím rodičům:

SLAVÍKOVÝM,

RICHTEROVÝM,

ŠPAČKOVÝM,

KOŘÍNKOVÝM,

RIEGLOVÝM,

MULLEROVÝM,

HAVLÍČKOVÝM.