Rozpočet 2017

04.05.2017 06:25

MŠ Varnsdorf, Seifertova 2471, PO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IČO:72741856

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2018 - 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočet 2017

 

Výhled 2018

 

 

Výhled 2019

 

 

 

Hlavní činnost

Doplňková činnost

CELKEM

Hlavní činnost

Doplňková činnost

CELKEM

Hlavní činnost

Doplňková činnost

CELKEM

Osobní náklady

2 628 898

0

2 628 898

2 628 898

0

2 628 898

2 628 898

0

2 628 898

ONIV náklady

28 440

0

28 440

28 440

0

28 440

28 440

0

28 440

FKSP

39 237

0

39 237

39 237

0

39 237

39 237

0

39 237

Nákup materiálu

481 957

0

481 957

472 517

0

472 517

472 517

0

472 517

Nákup vody,paliv,energií

168 500

0

168 500

168 500

0

168 500

168 500

0

168 500

Nákup služeb

107 533

0

107 533

107 533

0

107 533

107 533

0

107 533

Ostatní náklady

1 000

0

1 000

1 000

0

1 000

1 000

0

1 000

Odpisy

43 910

0

43 910

43 910

0

43 910

43 910

0

43 910

Investice

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Náklady celkem

3 499 475

0

3 499 475

3 490 035

0

3 490 035

3 490 035

0

3 490 035

Příjmy za poskytování služeb

453 800

0

453 800

453 800

0

453 800

453 800

0

453 800

Příjmy z prodeje zboží

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Příjmy z pronájmů

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ostatní příjmy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Neinvestiční dotace

3 036 235

0

3 036 235

3 036 235

0

3 036 235

3 036 235

0

3 036 235

Zúčtování fondů

9 440

0

9 440

9 440

0

9 440

9 440

0

9 440

Investiční dotace 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Výnosy celkem

3 499 475

0

3 499 475

3 499 475

0

3 499 475

3 499 475

0

3 499 475

Hospodářský výsledek

0

0

0

 

0

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statutár Eva Tesařová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne: 20.4.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(razítko, podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schváleno zřizovatelem usensením  RM č. 115/2017/2 ze dne 20.4.2017