Rozpočet 2017

04.05.2017 06:23

 

IČO: 72741856

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ROZPOČET NA ROK 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní činnost

 

 

 

Hospodářská

Celkem

 

 

 

dotace

SR

účel.dot.

Kraj

dotace

zřizov.

dotace

ostatní

(doplňková) činnost

 

Osobní náklady

2 628 898

0

0

0

0

2 628 898

 

ONIV náklady

28 440

0

0

0

0

28 440

 

FKSP

39 237

0

0

0

0

39 237

 

Nákup materiálu

0

0

481 957

0

0

481 957

 

Nákup vody,paliv,energií

0

0

168 500

0

0

168 500

 

Nákup služeb

0

0

107 533

0

0

107 533

 

Ostatní náklady

0

0

1 000

0

0

1 000

 

Odpisy

0

0

43 910

0

0

43 910

 

Investice

0

0

0

0

0

0

 

Náklady celkem

2 696 575

0

802 900

0

0

3 499 475

 

Příjmy za poskytování služeb

0

0

453 800

0

0

453 800

 

Příjmy z prodeje zboží

0

0

0

0

0

0

 

Příjmy z pronájmů

0

0

0

0

0

0

 

Ostatní příjmy

0

0

0

0

0

0

 

Neinvestiční dotace

2 696 575

0

339 660

0

0

3 036 235

 

Zúčtování fondů

0

0

9 440

0

0

9 440

 

Investiční dotace 

0

0

0

0

0

0

 

Výnosy celkem

2 696 575

0

802 900

0

0

3 499 475

 

Hospodářský výsledek

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Tesařová

 

 

 

 

 

 

 

Dne: 20.4.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(razítko, podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schváleno zřizovatelem usensením  RM č.115/2017/1  ze dne 20.4 .2017