Režim dne

01.09.2017 00:00

Organizace dne ve třídách

    

    6:15 - 8:00        doba příchodu dětí

    6:30 - 8:30        volné hry dětí, logopedická a individuální péče, TV chvilky

    8:30 - 9:00        hygiena, přesnídávka

    9:00 - 9:30        gramotné činnosti řízené, volné, individuální i skupinové

  9:30 - 11:30        pobyt venku

11:30 - 12:00        hygiena, oběd

12:00 - 14:00        hygiena, příprava na odpočinek, odpočinek

14:00 - 14:30        hygiena, svačina

14:30 - 16:00        zájmové činnosti, individuální logopedická péče

 

Uspořádání dne v MŠ není striktně předepsáno, pružně se přizpůsobuje podmínkám, ročním obdobím a situacím v konkrétní skupině dětí. Záleží na učitelce, dětech a jejich činnostech.

Dodržován je pouze odstup mezi jednotlivými jídly a celodenní pitný režim.

Stanovený rámcový režim dne může být pozměněn i v případě, že to vyplývá z třídního vzdělávacího programu, v případě výletů, exkurzí, divadelních představení, besídek a podobných akcí pořádaných mateřskou školou.