Prázninový provoz

04.06.2018 09:50

Na prázdninový provoz do ostatních MŠ se musí rodiče dostavit osobně a přihlásit své dítě do MŠ, která v konkrétním období zajišťuje provoz a to ve dnech:  7.6.2018 od 13 - 16 hod,  8.6.2018 od 13 - 15 hod.

S sebou je nutné mít 1) oboustrannou kopii Evidenčního listu 2) Žádost o přijetí - vydá Vám Vaše MŠ.

První den po přijetí do náhradní MŠ rodiče předloží ZAPLACENOU SLOŽENKU.