Návrh rozpočtu 2017 2

03.04.2017 10:07
IČO: 70 698 171
 STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2018 - 2019
                   
  Rozpočet 2017 Výhled 2018 Výhled 2019
  Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM
Osobní náklady 2 628 898 0 2 628 898 2 628 898 0 2 628 898 2 628 898 0 2 628 898
ONIV náklady 28 440 0 28 440 28 440 0 28 440 28 440 0 28 440
FKSP 39 237 0 39 237 39 237 0 39 237 39 237 0 39 237
Nákup materiálu 481 957 0 481 957 472 517 0 472 517 472 517 0 472 517
Nákup vody,paliv,energií 168 500 0 168 500 168 500 0 168 500 168 500 0 168 500
Nákup služeb  107 533 0 107 533 107 533 0 107 533 107 533 0 107 533
Ostatní náklady 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000
Odpisy 43 910 0 43 910 43 910 0 43 910 43 910 0 43 910
Investice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Náklady celkem 3 499 475 0 3 499 475 3 490 035 0 3 490 035 3 490 035 0 3 490 035
Příjmy za poskytování služeb 453 800 0 453 800 453 800 0 453 800 453 800 0 453 800
Příjmy z prodeje zboží 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Příjmy z pronájmů 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní příjmy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neinvestiční dotace 3 036 235 0 3 036 235 339 660 0 339 660 339 660 0 339 660
Zúčtování fondů  9 440 0 9 440 0 0 0 0 0 0
Investiční dotace   0 0 0 0 0 0 0 0 0
Výnosy celkem 3 499 475 0 3 499 475 793 460 0 793 460 793 460 0 793 460
Hospodářský výsledek 0 0 0 -2 696 575 0 -2 696 575 -2 696 575 0 -2 696 575
                   
Statutár Eva Tesařová                  
Dne: 28.3.2017                  
        (razítko, podpis)