Zápis dětí do ZUŠ
  Sportovní dopoledne s fotbalem
  Třídní schůzky
  Klíčky města Varnsdorf
  Spolupráce s muzeem města Varnsdorf
  Návštěvy divadýlek v naší školce
  Spolupráce s SPC a PPP Rumburk
  Spolupráce s paní logopedkou 
  Angličtina pro děti
  Návštěvy divadelných představení v městském divadle
  Pouštění draků- DRAKIÁDA
  Halloweenská párty
  Výtvarné soutěže pořádané městem a domem dětí
  Setkání všech mateřských škol u vánočního stromku u MCKV
  Focení v MŠ s jarním a zimním motivem
  Návštěva ČERTA a MIKULÁŠE ve školce s nadílkou
  Školní výlety v průběhu celého roku a velký školní výlet ke konci školního roku
  Nadílka od Ježíška ve školce 
  Zapojení do projektu TŘÍDĚNÍ ODPADU
  Balanční  zdravotní cvičení
  Bruslení 
  Plavecký výcvik
  Masopustní rej v maskách
  Účast na koncertech ZUŠ a tanečního programu v MŠ Kopeček
  Velikonoční dopoledne- soutěže a hledání nadílky od zajíčka
  Návštěva ZŠ - ukázková hodina před zápisem u jednotlivých ZŠ
  Návštěvy dětské knihovny
  Návštěva dravců a jiných zvířátek na naší zahradě
  Čarodějnický den
  Tenisové hrátky
  Pravidelné cvičení jógy
  Soutěžní dopoledne ke dni dětí a opékání vuřtíků
  Kreslení na chodník, šipkovaná a hledání pokladu
  Návštěva MŠ z Německa- dopoledne plné her, soutěží, zpěvu a tance
  Screening poruch učení a chování- spolupráce s PPP Rumburk
  Vyšetření zraku PRIMA VIZUS
  Účast na olympiádě všech MŠ
  Loučení s předškoláky- slavnostní slib a soutěže