Motto naší školky

“Všechno, co opravdu potřebuji znát o tom, jak žít, co dělat a jak

vůbec být, jsem se naučil v mateřské škole. Moudrost mě

nečekala na vrcholu hory zvané postgraduál, ale na pískovišti

ve školce."

                                               

      [R. Fulgham]

Informace o MŠ

Režim dne

11.03.2016 15:25

Kolektiv MŠ

01.09.2014 00:00

Sponzoři

01.09.2014 00:00

Kalendář akcí

07.02.2014 07:49

Poplatky

07.02.2014 08:16

Co sebou do školky?

01.09.2014 20:39

kontakt:   

Mateřská škola Varnsdorf

Příspěvková organizace

Seifertova 2471

407 47 Varnsdorf

1msvdf@tiscali.cz

412 372 725

INFORMACE PRO RODIČE

UPOZORNĚNÍ

26.05.2016 13:23

Rodiče, kteří budou o prázdninách navštěvovat jiné náhradní MŠ, hlaste to co nejdříve u svých učitelek.

Ředitelka Mateřské školy Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán, rozhodla podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2, písmene b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, takto:

Děti uvedené pod tímto registračním číslem:            03

                                                                                   04

                                                                                   06

                                                                                   07

                                                                                   08

                                                                                   09

                                                                                   10

                                                                                   11

                                                                                   12

                                                                                   13

                                                                                   14

                                                                                   15

                                                                                   17

                                                                                   18

                                                                                   19

                                                                                   20

                                                                                   21

 

se od 1. září 2016  p ř i j í m a j í  k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvková organizace.

Zveřejněním seznamu registračních čísel se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená.

Datum zveřejnění: 20.05. 2016.

 

……………………………………….

    Eva Tesařová

ředitelka mateřské školy

 

HOLÍNKY

07.04.2016 10:10

Prosíme rodiče, aby přinesli dětem HOLÍNKY a nezapomeňte je podepsat.

Děkujeme.

V době letních prázdnin bude naše MŠ uzavřena od

1. 7. 2016 až 31. 7. 2016
a
15. 8. 2016 až 28. 8. 2016.

Jak postupovat při úspěšném přihlášení dětí o prázdninách naleznete v následující metodice:

Metodika provozu materskych skol o hlavnich prazninach.doc

 

Přehled provozů mateřských škol na následujícím odkaze:

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL - VARNSDORF - ROK 2016.doc

 

S pozdravem kolektiv MŠ :-)